Allahov mjesec muharrem i dan Ašure – šta znamo o njima?

Piše: Elvedin Pezić Vrijednost Allahovog mjeseca muharrema i dana Ašure uistinu je velika, međutim, i pored toga, ljudi su u pogledu ovog mjeseca i ovog dana podijeljeni u nekoliko skupina: oni koji, nažalost, o ovom mjesecu ne znaju skoro ništa; oni koji znaju o Allahovom mjesecu muharremu i danu Ašuri određene stvari koje su zasnovane na izmišljenim hadisima i običajima koji nemaju utemeljenja u vjeri; i ...

Read more

Grijesi za koje nećemo odgovarati

Od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah neće kazniti moj ummet za greške (ono što učine nehotice), i u zaboravu, ili što urade pod prisilom.” (Bilježi Ibn Mādže, 2045) Komentar hadisa Ovo je radosna vijest vjernicima, jer riječi “Allah neće kazniti moj ummet…” znače da je Uzvišeni Allah oprostio ummetu Muhammeda, sallallahu al ...

Read more

Ramazan – mjesec jačanja našeg imana

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre, u islamu! Tema naše današnje hutb eje Ramazan – mjesec jačanja našeg imana. Podsjećam i sebe i vas na 183. ajet Sure El-Bekare, kojim Allah, subhanehu ve te’ala, naređuje mu’minima post mjeseca ramazana: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ O vjernici! Propisuje vam se po ...

Read more

Ustaljene loše navike koje trebamo popravljati

Preveo: Nermin Spahić Naši životi ponekad mogu izgledati poput vrtloga haotičnih, nepredvidivih situacija i pojava koje nas stalno drže okupiranim i zaposlenim. Borba da ispunimo sve ono što vjera od nas traži i istovremeno preživimo u kompleksnom svijetu može biti poprilično teška. Svi mi imamo dnevne rutine, navike i obrasce ponašanja u koje upadamo dok održavamo normalan tok u svojim životima. Neke od nj ...

Read more

Komentar sure El-Asr

Rasprava je dokazivanje ili izlaganje mišljenja koje je potkrijepljeno dokazima i argumentima, koji podupiru mišljenje učesnika rasprave. U Kur’anu se na nekoliko mjesta govori o raspravi: upotrijebljen je izraz džidal ili rasprava, na drugom mjestu izraz tuhadždž – prepirka i izraz mura’ – određeno mišljenje. Uzvišeni Allah postavio je čovjeka kao namjesnika na Zemlji i povjerio mu da je gradi i dao mu ema ...

Read more

“Vi ne znate ko vam je bliži po koristi, roditelji vaši ili sinovi vaši”

Ovo kur’ansko pravilo spomenuto je u kontekstu govora o nasljednom pravu, i ono je pokazatelj toga da je Allah, džellešanuhu, sa znanjem i mudrošću objavio šerijatske propise, odnosno pokazatelj je toga da je čovjekovo znanje nedostatno. Allahove su, džellešanuhu, riječi: “Vi ne znate ko vam je bliži po koristi, roditelji vaši ili sinovi vaši...” (en-Nisā, 11) i one znače sljedeće: vi ne znate hoćete li od ...

Read more

Značaj džumanske hutbe i osobine hatiba

Hutba je bila i ostala najučinkovitije sredstvo u širenju islamskog misionarstva, tako što je od samoga početka Muhammedove poslaničke misije, zauzimala istaknuto mjesto u širenju islamske da've i dostavljanju iste ljudima. Tajna ovoga je u činjenici da će hutbu ljudi najprije razumjeti i da ona kod sviju ostavlja najvećeg traga, a pored toga neposredno i brzo utječe na javno mnijenje. Zbog toga je potrebno ...

Read more

Zekat – četvrti temelj islama

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Islam je sagrađen na pet temelja: svjedočenju da nema drugog istinskog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, izdvajanju zekata, hodočašću Kabe i postu ramazana.” (Muttefekun alejhi) Riječ zekat u arapskom jeziku ima dva značenja: porast i uvećavanje i čišćenje. U šerijatu se pod zekatom misli na pravo koje je obaveza ...

Read more

40 hadisa o mjesecu Ramazanu

1. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Ko posti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni grijesi koje je prethodno počinio! (misli se na male grijehe) 2. Ebu Hurejre, r.a., takođe, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata a šejtani se povežu! Tumačeći ovaj hadis Kadi Ijad napominje ...

Read more

Koje sure iz Kur'ana treba učiti u vremenima depresije i stresa?

Pojedine sure iz Kur'ana su posebno vrijedne i važne za učenje tokom perioda anksioznosti i depresije, budući da njihove poruke i značenja mogu olakšati i otkloniti teška psihička stanja, uz Božiju pomoć... Dunjalučki život nije posut ružama. Kao ljudska bića, često patimo zbog slomljenog srca, tuge i iskušenja. Svaka od tih situacija nas može odvesti u depresiju. Međutim, ponekad nam i ne treba razlog da b ...

Read more

© 2017 DZEMAT PARIS

Scroll to top