Allah mnogostruko nagrađuje dobra djela

Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, a on prenosi od svoga Uzvišenog Gospodara da je rekao: ''Uzvišeni Allah je odredio dobra i loša djela, a zatim je to pojasnio (melekima). Pa ko bude imao namjeru da učini dobro, ali ga ne učini, bit će mu u cijelosti upisano dobro djelo. A ako učini dobro djelo koje je naumio, bit će mu upisano od deset pa do sedam stotina d ...

Read more

Kako se sačuvati od sihra i šejtanskog djelovanja?

Hvala Allahu, i neka je salavat i selam na posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana. Živimo u vremenu u kojem su jako rasprostranjene sve vrste sihra. Sihribazi, šejtanovi sljedbenici, danonoćno rade na postavljanju sihra i zastrašivanju nevinih ljudi. Svojim sihrom dovode do ludila osobe koje se nisu uspjele zaštitit ...

Read more

© 2017 DZEMAT PARIS

Scroll to top