Ramazan – mjesec jačanja našeg imana

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre, u islamu! Tema naše današnje hutb eje Ramazan – mjesec jačanja našeg imana. Podsjećam i sebe i vas na 183. ajet Sure El-Bekare, kojim Allah, subhanehu ve te’ala, naređuje mu’minima post mjeseca ramazana: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ O vjernici! Propisuje vam se po ...

Read more

Zekat – četvrti temelj islama

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Islam je sagrađen na pet temelja: svjedočenju da nema drugog istinskog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, izdvajanju zekata, hodočašću Kabe i postu ramazana.” (Muttefekun alejhi) Riječ zekat u arapskom jeziku ima dva značenja: porast i uvećavanje i čišćenje. U šerijatu se pod zekatom misli na pravo koje je obaveza ...

Read more

Prava imetka u islamu

Nema sumnje da je šerijat ljudima pojasnio sve što im treba, bilo da se radi o stvarima vezanim za vjeru ili za dunjaluk. Posebno je objasnio velike obaveze, koje su nešto najvažnije, kao što su obaveze srca, obaveze tijela, i uopće sve što je čovjek obavezan kazati ili uraditi. Tako je Allah Svom Poslaniku potpuno pojasnio obaveze imetka, načelno i detaljno, pa nam je naredio da te obaveze poštujemo, udjel ...

Read more

Dokazi šerijatske utemeljenosti klanja kurbana i njegove vrijednosti u vjeri

Na propisanost ovog ibadeta u islamu ukazuju argumenti iz Kur'ana, sunneta i konsenzusa islamskih učenjaka. Što se tiče Kur'ana, na propisanost kurbana ukazuju riječi Uzvišenog: ''Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji.'' (Kevser, 2.) Što se tiče sunneta Allahovog Poslanika, on je prepun argumenata koji ukazuju na propisanost ovog ibadeta. Dvije su vrste hadisa koji ukazuju na propisanost klanja kurban ...

Read more

Sehur – vrijednost i neki propisi

Allah, subhanehu ve te´ala, propisao je muslimanima post kao što je bio propisan i vjerskim zajednicama prije objave islama, ehlul-kitabijama. Allah, subhanehu ve te´ala, rekao je: “O vjernici! Propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni.” (Prijevod značenja El-Bekare, 183) Vrijeme i propisi prvobitno propisanog islamskog posta bili su istovjetni vremenu i propisima ...

Read more

Kako dočekati i provesti Ramazan

Neka je hvala Allahu koji odlikovao mjesec ramazan nad ostalim mjesecima, učinivši post u njemu jednim od ruknova islama rekavši: „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili,“ (El-Bekareh, 183) U ramazanu je započelo objavljivanje Kur'ani Kerima za kojeg Allah kaže: „U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan d ...

Read more

Da li je sunnet učenje ezana i ikameta novorođenčetu?

Osnovnim islamskim obilježjima, kako muslimana u svijetu, tako i kod nas, smatra se učenje ezana i ikameta na desno i na lijevo uho novorođenčeta. Ovaj postupak je praksa muslimana dugi niz stoljeća. Gotovo da nema islamske knjige koja govori o propisima koji se vezuju za novorođenčad a da se u njoj ne tretira ovo pitanje. U hadiskim zbirkama nalaze se predaje koje podupiru ovu praksu. Međutim, općepoznato ...

Read more

Vrijednost hadža i mudrost njegovog propisivanja

Mnogi ajeti i hadisi govore o vrijednosti hadža, od kojih su riječi Uzvišenog: ''I oglasi ljudima hadž!'' – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih, da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikomklanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovoime spominjali.'' (Prijevod značenja Kur'ana, El-Hadždž: 27, 28) U obavljanju hadža muslimani imaju mnoge dunjalučke i ahirets ...

Read more

Nagradne igre i pokloni u modernom marketingu – šerijatski stav

Poznato je da vjera islam zabranjuje kockanje. Rekao je Svevišnji Allah: “O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo zato se toga klonite da biste postigli što želite.” (El-Maida, 90) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: “Kada čovjek kaže drugom: ‘Hajde da se kockamo!’, neka podijeli sadaku.” (Buharija, br. 4860, i Muslim, br. 1647) U islamu je ...

Read more

Namaz Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Zahvala pripada Allahu, dželle šanuhu, Jednom i Jedinom. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe. Povodeći se za riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Klanjajte onako kako ste vidjeli mene da klanjam", odlučio sam da ukratko, bez navođenja dokaza, opišem namaz Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, po najvjerodostojnijim predajama ...

Read more

© 2017 DZEMAT PARIS

Scroll to top