Grijesi za koje nećemo odgovarati

Od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah neće kazniti moj ummet za greške (ono što učine nehotice), i u zaboravu, ili što urade pod prisilom.” (Bilježi Ibn Mādže, 2045) Komentar hadisa Ovo je radosna vijest vjernicima, jer riječi “Allah neće kazniti moj ummet…” znače da je Uzvišeni Allah oprostio ummetu Muhammeda, sallallahu al ...

Read more

40 hadisa o mjesecu Ramazanu

1. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Ko posti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni grijesi koje je prethodno počinio! (misli se na male grijehe) 2. Ebu Hurejre, r.a., takođe, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata a šejtani se povežu! Tumačeći ovaj hadis Kadi Ijad napominje ...

Read more

Lažan hadis o dovi koja se uči petkom

Pitanje: Na nekim veb-portalima postavljeno je predanje koje prenosi Džabir, radijallahu anhu, a u kojem stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj ko petkom, u koje vrijeme želi, prouči dovu: ‘La ilahe illa Ente ja Hannanu ja Mennanu, ja Bedius-semavati vel-erdi, ja Zel-dželali vel-ikram’, bit će mu primljena.” Je li ovo predanje vjerodostojno? Allah Vas nagradio! Odgovor: Hvala Vam ...

Read more

Dova koja neće biti primljena!

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: ''O ljudi, Allah je dobar i prima samo ono što je dobro, Allah je naredio vjernicima ono što je naredio i poslanicima, te je rekao: 'O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!' (El-Mu'minun, 51.) Zatim je rekao: 'O vjernici, jedite ukusna jela koja smo v ...

Read more

Djelo kojim se stječe Allahova ljubav i ljubav ljudi

Nevevijev hadis br. 31: Ebul-Abbas Sehl b. S'ad es-Sa'idi, radijallahu anhu, kaže: "Došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: 'Allahov Poslaniče, ukaži mi na neko djelo, koje ako budem radio, zavoljet će me Allah i zavoljet će me ljudi.' Poslanik mu reče: 'Suzdrži se od dunjaluka, zavoljet će te Allah, a budi ravnodušan prema onome što posjeduju ljudi, zavoljet će te lj ...

Read more

Djelo kojim se stječe Allahova ljubav i ljubav ljudi

Nevevijev hadis br. 31: Ebul-Abbas Sehl b. S'ad es-Sa'idi, radijallahu anhu, kaže: "Došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: 'Allahov Poslaniče, ukaži mi na neko djelo, koje ako budem radio, zavoljet će me Allah i zavoljet će me ljudi.' Poslanik mu reče: 'Suzdrži se od dunjaluka, zavoljet će te Allah, a budi ravnodušan prema onome što posjeduju ljudi, zavoljet će te lj ...

Read more

© 2017 DZEMAT PARIS

Scroll to top