Lažan hadis o dovi koja se uči petkom

Pitanje: Na nekim veb-portalima postavljeno je predanje koje prenosi Džabir, radijallahu anhu, a u kojem stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj ko petkom, u koje vrijeme želi, prouči dovu: ‘La ilahe illa Ente ja Hannanu ja Mennanu, ja Bedius-semavati vel-erdi, ja Zel-dželali vel-ikram’, bit će mu primljena.” Je li ovo predanje…

Opširnije

Dova koja neće biti primljena!

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: ”O ljudi, Allah je dobar i prima samo ono što je dobro, Allah je naredio vjernicima ono što je naredio i poslanicima, te je rekao: ‘O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što…

Opširnije