Allahov Poslanik, s.a.v.s., u svojoj kući

Svaki muškarac, kao gospodar kuće, onaj koji izdaje naredbe i zabrane, i kome se svi ukućani potčinjavaju, ponaša se u svojoj kući po svojoj čistoj prirodi i tada se otkriva njegova istinska narav. Stoga, da sagledamo kako Poslanik ovog ummeta, njegov vođa i učitelj, sallallahu alejhi ve sellem, ponašao u svojoj kući, uprkos svom uzvišenom mjestu i položaju. Rekao je Nu'man bin Bešir, radijallahu anhu, spom ...

Read more

Zašto izučavamo siru-životopis Poslanika s.a.v.s.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Cilj izučavanja Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, sire nije da bi se saznale samo historijske činjenice vezane za događaje i priče iz Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, života. Naprotiv, cilj je mnogo važniji, a to je da svaki musliman razmisli o suštini islama i da svoj život uskladi sa islamskim principima, koje je Resulullah, alejhis-selam, sprovodio ...

Read more

Poslanikov s.a.v.s. odnos prema supruzi

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’Čitav dunjaluk je užitak, a najbolji dunjalučki užitak je dobra žena." (Sahihul-džamiis-sagir) Poslanik ovog ummeta predstavlja prekrasan primjer lijepog i blagog ophođenja prema suprugama i poznavanja njihovih duševnih potreba. Aiša, r.a., rekla je: "Znala sam piti (iz posude), a bila bih u hajzu, te bih je dodala Allahovom Poslaniku, sallallahu al ...

Read more

© 2017 DZEMAT PARIS

Scroll to top