Tefsir sure El-Kijameh (Smak svijeta)

1. ''Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi'' – zaklinjanje Uzvišenog Sudnjim danom označava ukazivanje na Njegovu veličinu, a Allah ima pravo da se kune čime želi od Svojih stvorenja. 2. ''i kunem se dušom koja sebe kori'' – to je duša vjernika koja se kaje za ono što je prošlo, kori samu sebe za zlo kada ga počini, a i za dobro zašto ga više nije učinila. Kaže Mukatil: ''To se odnosi na dušu nevjernika ...

Read more

Tefsir sure El-Insan (čovjek)

1. ''Zar ne dođe čovjeku'' – tj. ljudima u liku njihovog oca Adema. ''...jedan dio vremena'' – rečeno je četrdeset godina prije nego što mu se udahne duša. Stvoren je od zemlje, a zatim od blata ustajalog, a zatim od ilovače. ''...u kojem nije bio spomena vrijedan'' – tj. prije nego što mu je udahnuta duša. Rečeno je. ''Prošlo je mnogo vremena a Adem nije bio ništa, niti je stvoren niti je spomenut ijednom ...

Read more

Tefsir ajeta „Sve će propasti osim lica njegova“

Šejhul-islam daje odgovor zalutalima koji govore: Ajet znači da stvari ne egzistiraju iz pravca sebe već iz pravca Allaha, tj. ona egzistiraju bi vedžhi Rabbiha (njegovim stvaranjem). Neki pretjeraju govoreći: Ajet znači da ništa ne postoji osim Allaha (la mevdžude illallah), kao što je govorio Ibn Arabi i drugi panteisti (vahdetul-vudžud). Ukoliko se ovim želi reći da je egzistencija Tvorca jednolika egzis ...

Read more

© 2017 DZEMAT PARIS

Scroll to top