Piše: Omer Škulj

“U mjesecu Ramazan je počelo objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan govor, jasan dokaz Pravog puta i razlikovanje dobra i zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće neka ga u postu provede, a ko se razboli ili na putu se zadesi, neka isti broj dana naposti, Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate, da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put i da zahvalni budete.”

Hvala Allahu, gospodaru svjetova, Allahovi blagoslovi, mir i spas na Njegovog poslednjeg poslanika i vjerovjesnika Muhameda s.a.v.s., njegovu porodicu, sve njegove ashabe i na one koje ga slijede do Sudnjeg dana!

Omer_Skulj

Braćo, ponoovo nam dolazi dragi gost, mubarek mjesec Ramazan, mjesec bogobojaznosti, dobročinstva i zahvalnosti Allahu dž.š.. To je mjesec početka dojave Kur’ana i mjesec u kojem naj odabranija noć – Lejletul Kadr.

Post u mjesecu Ramazanu, stroga je dužnost od zore pa do zalaska sunca za svakog punoljetnog, zdravog i pametnog muslimana i muslimanki koji znaju da je taj post obavezan.

Nevjernik je ko to porekne, a griješnik je ko ga bez opravdanog razloga ne obavlja. Obaveznost posta u mjesecu Ramazanu propisana je u Kur’anu i sunetu. Svi islamski učenjaci slažu se da je post jedan od pet temelja Islama.

Allah dž.š. u Kur’anu kaže :

“O vjernici ! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da bi ste se grijeha klonili i to neznatan broj dana, a onome od vas koji bude bolestan ili na putu isti broj neka naposti. … ”

Zatim Allah dž.š. kaze da je taj post islamska obaveza u mjesecu Ramazanu.

“U mjesecu Ramazanu je počelo objavljivanje Kur’ana koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanje dobra od zla.”
Muhamed s.a.v.s. kaže : “Islam je sagrađen na 5 stupova : Svjedočenjem da nema boga osim Allaha i da je Muhamed Allahov Poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, postu mjeseca Ramazana i hodočašcu Kabe.”

Post se sastoji u namjere i suzdržavanja – namjera u određeno vrijeme (od početka noći uoči dana koji će se postiti a nadalje do podne dana koji se posti, svaki dan, suzdržavanje od jela, piča i drugih tjelesnih prohtjeva od zore do zalaska Sunca.
Post gradi i jača mnoge dobre ljudske osobine kao što su : odlučcnost, strpljivost i odricanje. Ovim ibadetom čovjek jača svoju duhovnu komponentu koja uvijek treba biti ispred tjelesne.

Post takođe u čovjeku izaziva osječanje samilosti i bratstva što ga navodi da pomaže drugima koji su žedni i gladni. Tako se putem posta jačaju društvene veze. Osima toga, post je veoma koristan za ljudsko zdravlje, jer ublažava ili liječi neka oboljenja. Nagrada za ispravan post je neograničena. Ispravnim postom postiže se Allahovo zadovoljstvo, Rizaluk. Postač če uči u Dženet na posebna vrata koja se zovu Rejjan. Muhamed s.a.v.s. kaže : Dženet ima vrata po imenu Rejjan, koroz koja ce na Sudnjem danu ulaziti samo postači. Muhamed s.a.v.s. također kaže post je štit, pa neka se postač ustegne od tjelesnih prohtjeva i ružnih dijela. Ako ga neko napadne ili počne graditi, neka mu dva puta kaže : Ja postim, tako mi onoga u čijoj je ruci moja dušsa, zadah iz usta postača sigurno je kod Allaha bolji od mirisa mošusa. Allah dž.š. kaže postač ostavlja svoje jelo, piće i požudu radi Mene. Post je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem, a za svako dobro dijelo ima deseto struka nagrada.

Post se ne smije svesti na puko gladovanje, trpljenje žeđi i i sustezanje od prohtjeva tijela. Nije bez razloga Muhamed a.s. rekao : Ko ne napusti lažan govor i postupanje po njemu pred Allahom mu ništa ne znači što ostavlja svoje jelo i piće.
Naravno, postač se na kraju veseli iftaru i veseliće se svome postu pri susretuu sa Allahom dž.š..

Leave a Comment