Prisustvo muslimana Balkana u Francuskoj datira još od 1945. godine kada se neznatan broj doselio ovdje tražeći sigurnost od komunističke diktature. Nakon toga veći broj dolazi u potrazi za poslom 60-tih godina. Međutim, najveći broj čine prognanici zbog ratova 90-tih godina, koji u Francuskoj nalaze utočište.

Propašću bivše Jugoslavije, po prvi put se javlja ideja institucionalne mogućnosti rada i uvezivanja.

Spontana okupljanja i demonstracije motivisane okrutnim ratovima, dovode do formiranja humanitarnih asocijacija sa jasnim i konkretnim zadatkom, pomoći svojoj braći u Bosni, Sandžaku, Kosovu i Makedoniji, kao i prognanima koji pristižu u Francusku.

Po završetku rata ukazuje se potreba za duhovnom institucijom koja bi oblikovala i jasno definirala njihove kulturne i vjerske potrebe.

Dzemat Paris

14. maja 1997. godine, osnovana je asocijacija: Bošnjački vjersko-kulturni centar “Džemat Pariz” sa sledećim ciljevima:

1. Promoviranje bošnjačke kulture.
2. Okupljanje i povezivanje bošnjaka u Francuskoj.
3. Očuvanje identiteta i prenošenje na buduće generacije kroz podučavanja tradiciji, jeziku, kulturi, vjeri i historiji.
4. Afirmacija društvenih vrijednosti francuske Republike.
5. Organizovanje vjerskog, kulturnog, umjetničkog i sportskog života Bošnjaka.
6. Povezivanje muslimana Balkana.
7. Izgradnja povjerenja, solidarnosti i prijateljstva među ljudima.

Džemat je statutom u sastavu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Imamsku dužnost su obavljali:

1997.- Muharem ef. Šabić (inicijator osnivanja Džemata), koji povremeno posjećuje Džemat i održava vjersku pouku.
1998.- Ramazan – hfz. Edin ef. Bukva.
1998.- Kurban bajram – mr. Nedžad ef. Grabus
1998.- 2002.- Muharem ef. Posavljak
2002.- 2003. hfz. Senaid ef. Zaimović i Alem ef. Crnkić
2003.- 2004 Mithat ef. Mujović
2004.- 2009. – Harun ef. Hodžić

0d 15.10.2009. imamsku dužnost obavlja Abduselam ef. Fetić.

U toku 2010. godine u Džematu privremeno borave imami: hfz. Mirfat ef. Fijuljanin, Ihsan ef. Eminović i Muhamed ef. Fetić.

Leave a Comment