dzemat parisDžematski odbor je sastavljen od 10 članova.

Svake godine krajem marta održava se skupština Džemata kojoj prisustvuju svi članovi džemata, gdje predsjednik, imam, sekretar i blagajnik podnose izvješataje o radu Džemata, te se glasa povjerenje džematskom odboru i imamu.

Svake treće godine održavaju se izbori za Džematski odbor.

Leave a Comment