Poštovani vakifi, donatori i članovi Džemata u Parizu,

U periodu od proteklog Ramazana i dva Bajrama, upoznati ste sa projektom “VAKUF” sa ciljem da se obezbijede odgovarajuće prostorije i poboljšaju uslovi rada našeg Vjersko-kulturnog centra – Džemata – u Parizu.

U toku mjeseca Ramazana smo potpisali ugovor o kupovini idealnog objekta korisne površine od 1285 m2 po cijeni od 1.100.000€.

Pošto nismo uspjeli sakupiti potrebnu sumu, objekat je prodat.

Međutim, sa našim Vakufom mi idemo naprijed, tražeći ponovo sljedeću idealnu priliku.

U međuvremenu pozivamo sve Vas da i dalje podržimo ovaj hajrli projekat :

Oni koji su uvakufili, neka him Allah, Uzvišeni, nadoknadi mnogostruko i neka ih sačuva svakog zla i belaja. Amin !

Oni koji nisu još učestvovali, neka se priključe svom Džematu ;

Oni koji su obećali uvakufiti neku sumu, neka ispune obećanje ;

Uvakufiti ne znači dati svoj novac nekom drugom, već ga ostaviti tj. štediti za sebe, onda kada će nam biti najpotrebniji za život. Uzvišeni Allah u suri El-Fedžr – Jutro, 24. ajetu, govori o Sudnjem danu: “Reći će (svaki čovjek na Sudnjem danu): “Eh, da sam ostavio (pripremio, uštedio) sebi za život.”

Pripremimo od sebe za sebe.

Leave a Comment